My CMS

Rekryteringstester

Hem > Rekryteringstester

Sök

Länkar

Uppsägning

Läs mer >

Jobb inom HR

Läs mer >

CV-inspiration

Läs mer >

Logiska tester vid rekrytering

Att göra logiska tester vid rekrytering är vanligt för en viss typ av jobb som kräver logiskt och abstrakt tänkande i arbetet. Logiska tester kan mäta intelligensen. Oftast kombineras testen med exempelvis personlighetstester, språktester eller tester som är specifikt framtagna för den aktuella tjänsten.

Vilka logiska tester finns det?

Logiska tester är ofta uppbyggda utifrån en figurserie eller en serie bilder där du ska komplettera och sätta dit den sista pusselbiten (figuren).  

Matrigma-testet

Matrigma-testet syftar till att mäta din generella begåvning med tyngdpunkt på inlärningsförmåga och arbetsprestation. Många företag använder sig av testet då det är ett ”icke-verbalt” test, det vill säga att resultatet inte påverkas av kultur, språkkunskap eller utbildning. Testet tar 40 minuter att genomföra och kan göras på både medarbetarnivå och chefsnivå. 

Vad mäter testet?

  • Uppskattad framtida arbetsprestation
  • Förväntad effektivitet på arbetet
  • Hantering av ny information
  • Hantering av nya situationer 


Höga poäng på Matrigma-testet visar att kandidaten har lätt att ta till sig nya kunskaper och sedan omsätta kunskaperna i ett nytt sammanhang. Personer som får höga poäng har i regel lätt för att jobba i ett högt arbetstempo och ses som effektiva och kreativa.

Öva på testet

Här kan du öva på ett gratis Matrigma-test. Det är en kortversion som endast tar 12 minuter där du får en bra uppfattning hur testet är upplagt och hur frågorna kan se ut.

Mensas provtest

Mensa har ett test där du ska fastställa vilken figur som saknas i deras mönster som presenteras i uppgifterna. Testets upplägg liknar många av de tester som företag använder sig av när de ska testa logisk förmåga och effektivitet.

Vad mäter testet?

  • Uppskattad IQ
  • Hur du ligger till jämfört med övriga befolkningen


Öva på testet

Du kan göra provtestet hos Mensa. De poängterar att du ska kolla på exempeluppgifterna som finns på sidan noga innan du sätter igång för bästa möjliga förberedelser. Här kommer du till Mensas provtest. Provet har 24 uppgifter och tar 10 minuter att göra.

Tester vid rekrytering – Tänk på detta

Försök att inte stressa upp dig när du får reda på att du ska göra ett test vid rekryteringen. Ha gärna nedanstående punkter i bakhuvudet.

Testet är en pusselbit

Se testerna som en del av din ansökan, istället för att tänka att hela jobbansökan hänger på resultatet. Testerna ger en kompletterande bild till ditt CV och personliga brev.

Öva på liknande test

Ibland får du reda på vilket företag eller organisation som står bakom testet du ska göra. Det kan finnas provtest på deras hemsida där du kan göra en minivariant av testet och bekanta dig med upplägget. 

Ge dig själv bra förutsättningar

Ska du göra testet hemma och har fått en länk till din mail är det lätt att bli stressad och vilja få det gjort så fort som möjligt. Tänk på att avvakta att göra testet till en dag när du känner att du har rätt förutsättningar Kanske är det på helgen istället för efter jobbet en vardag?

Var förberedd på stress

Många av testen testar din problemlösningsförmåga under stress. Om du är medveten om detta redan innan du sätter igång är det lättare att hantera stressen när du väl gör provet. Stress vid rekryteringstester är naturligt och något som alla upplever.

Tolka resultatet rätt

Får du ett bra resultat är det såklart jättekul och du är ett steg närmare tjänsten. Är du inte nöjd med resultatet (och inte går vidare i processen) kan du tänka att det är bättre att få en indikation på att jobbet inte är optimalt för dig innan du startat på tjänsten.

Läs mer om tester

Kollega.se har en intressant artikel som tar upp tester vid rekrytering. De har bland annat pratat med en professor i Psykologi och en psykolog om detta med rekryteringstester