My CMS

Anställningsavtal

Hem > Anställningsavtal

Sök

Länkar

Uppsägning

Läs mer >

Jobb inom HR

Läs mer >

CV-inspiration

Läs mer >

Vad är ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är ett avtal som reglerar relationen mellan ett företag och en anställd. Det innehåller de villkor som gäller när det gäller lön och skyldigheter för båda parter. Anställningsavtalet är specifikt till en anställd och ska innehålla alla detaljer om anställningen. Det är viktigt att företaget har ett giltigt anställningsavtal som anpassats till de lagar som gäller i landet. Avtalet bör också innehålla lösningar för eventuella tvister som uppstår.

Anställningsavtal - Innehåll

Anställningsavtalet innehåller information om rättigheter, skyldigheter och förmåner som omfattar både företaget och den anställda. Det bör täcka alla viktiga aspekter av anställningen såsom lön, kompetensutveckling, arbetsvillkor, försäkringar och andra personliga förmåner. Avtalet ska också innehålla information om eventuella konsekvenser eller åtgärder som kan vidtas vid upphörande av anställningen.

Hos Säljarnas Riksförbund kan du läsa mer om anställningsavtalets innehåll samt viktiga aspekter av anställningen och konsekvenser eller åtgärder som kan vidtas vid upphörande av anställningen.

Nedan listar vi vad ett anställningsavtal bör innehåll:

1. Utförlig information om den roll som kandidaten ska täcka

2. Uppgift om lön och arbetstider

3. Ansvarsområden, regler och riktlinjer för jobbet

4. Förväntningar mellan arbetsgivare och arbetstagare

5. Uppgift om semester, sjukledighet och andra förmåner

6. Information om företagets policyer och rutiner

7. Uppgift om dataskydd och sekretess

8. Uppgift om skyldigheter och förbud

9. Uppgift om beslut om uppsägning

10. Information om lösningar vid tvister

Kan ett anställningsavtal vara muntligt?

Nej, det är inte rekommenderat eftersom det inte finns någon skriftlig överenskommelse som binder parterna. Det är mycket bättre att ha ett formellt anställningsavtal som är skrivet och undertecknat av båda parter.

Ett formellt skriftligt anställningsavtal är bättre för att skydda båda parter, säkerställa att alla parters rättigheter och skyldigheter är tydligt angivna och ersätta icke-skriftliga överenskommelser. Dessutom är det en bra idé att vara bekväm och öppen för att prata om förväntningar, rädslor och förhoppningar med din potentiella arbetsgivare innan du undertecknar ett anställningsavtal.

När börjar ett anställningsavtal att gälla?

Anställningsavtalet börjar gälla från dagen när den anställda tar emot avtalet och godkänner det. Det är viktigt att man är överens om och förstår alla delar av avtalet innan man skriver under det. Det är därför viktigt att man är bekväm och öppen för att prata om förväntningar, rädslor och förhoppningar. Det är också viktigt att man tar hänsyn till arbetslagen (LAS) och att det inte uppstår några olagliga situationer. Således bör man ha ett klart förstånd för vad som precis stått i avtalet.