My CMS

Rekrytering inom industri

Hem > Rekrytering inom industri

Sök

Länkar

Uppsägning

Läs mer >

Jobb inom HR

Läs mer >

CV-inspiration

Läs mer >

Rekrytering inom industri & teknik

Industriföretag har generellt sett svårt att hitta rätt kompetens och rekrytera inom industri. Det råder exempelvis stor brist på duktiga ingenjörer med specialistkunskaper. Det gör att många industriföretag både inom produktion och tillverkning har svårt att rekrytera och fylla vakanta tjänster. Det ställer stora krav på rekryteringsprocessen och företagets förmåga att sticka ut ur mängden.

Hitta rekryteringsföretag för industri & teknik

Rekryteringsprocesser är ofta långa, svåra och tidskrävande. Ibland är det bättre att ta in extern hjälp för att hitta kandidater med rätt kompetens att rekrytera inom industri och teknik. Det finns många rekryteringsföretag för industri och teknik som kan hjälpa dig och ditt företag. Nedan får du tips på ett par av de bästa rekryteringsföretagen.

Prowork – Rekrytering industri & Teknik

Prowork är ett rekryteringsföretag med lång erfarenhet av rekrytering och bemanning. De har specialiserat sig på rekrytering inom industri och teknik och har byggt upp ett stort kontaktnät inom denna sektor. Om du anlitar Prowork får du alltså en rekryterare som kan branschen. Det hjälper dig att spara både tid och pengar. Hos Prowork kan du få hjälp genom hela rekryteringsprocessen eller enskilda delar såsom utformning av kravprofil och urval av kandidater.

Avancos – Rekrytering industri

Avancos är specialiserade på rekrytering inom industri– och lagerbranschen. De använder sig av kompetensbaserad rekrytering med gedigna urvalsprocesser och tydliga kravprofiler. Metoderna är träffsäkra och hjälper dig mot nästa topprekrytering.

Exempel på yrkesroller inom industrin som Avancos kan hjälpa dig att rekrytera till är elektriker, mekaniker och kontrollansvariga. De hjälper till med såväl utformning av kravprofil, som annonsering, headhunting och urval av kandidater. Du kan även få hjälp med intervjuer, referenstagning och uppföljning.

Rekrytering inom teknik- och industribranschen

Industribranschen är mycket konkurrenskraftig. Det gör att företag behöver hitta kandidater med specifika kompetenser som kan hjälpa till att utveckla verksamheten. Eftersom en stor del av arbetet sker i projektform behöver rätt kandidat även ha personliga egenskaper som passar in i gruppen. Rekrytering inom teknik-, lager- och industribranschen ställer därför stora krav på rekryteringsprocessen. Det tar ofta både tid och energi att hitta rätt kandidat.

Yrken inom industri

Industribranschen är mycket bred. Det finns många olika typer av industrier och det finns självklart också många olika yrkesroller inom industrin. Vanliga yrkestitlar är exempelvis elektriker, mekaniker, platschef, gruvarbetare och ingenjör.

Men det kan variera kraftigt mellan olika typer av industrier. Inom tillverkningsindustrin behövs till exempel borrare, svetsare, operatörer och ingenjörer. Medan exempelvis gruvindustrin utöver ingenjörer även kan behöva nischad kompetens inom exempelvis hållbarhet och miljö från miljövetare eller jurister.

Viktiga kompetenser för att jobba inom industri

Inom industribranschen finns det många olika kompetenser som är viktiga. Det finns en stor bredd av yrkestitlar inom industrin med allt ifrån ingenjörer och elektriker till strateger och miljökonsulter.

Hos enskilda kandidater är det viktigt att besitta rätt specialistkompetens. För mer tekniska roller krävs det en formell utbildning, till exempel civilingenjör. Det krävs också rätt personliga egenskaper. Inom industrin sker en stor del av arbetet i projektform och därför krävs en god förmåga att samarbeta.