My CMS

Rusta och Matcha

Hem > Rusta och Matcha

Sök

Länkar

Uppsägning

Läs mer >

Jobb inom HR

Läs mer >

CV-inspiration

Läs mer >

Rusta och Matcha

Vad är rusta och matcha?

Rusta och Matcha är ett av Arbetsförmedlingens program för att motverka arbetslöshet och ge extra stöd till de som har svårare att hitta ut i arbetslivet av olika anledningar. Programmet sköts till större del av aktörer utanför arbetsförmedlingen, exempelvis skolor som Folkuniversitetet eller bemanningsföretag som EnRival. Rusta och Matcha (KRoM) brukade kallas Stöd och Matchning (SToM) innan det bytte namn, men konceptet är fortfarande sig likt.  

Processen kan oftast förklaras som i två delar: 

  • Rusta – leverantören hjälper till att utrusta dig med eventuella utbildningar eller stöd genom handledning. 
  • Matcha – din leverantör hjälper dig hitta ut i arbetslivet och komma i kontakt med arbetsgivare. När du deltar i Rusta och Matcha tilldelas du alltid en handledare som hjälper dig genom processen.

Vem är behörig till KRoM?

Vilka som är behöriga till Rusta och Matcha är det Arbetsförmedlingen som avgör. När de tagit ett beslut får du själv välja leverantör, känner du inte till några hittar du ett antal här under, annars kan du även söka leverantörer av Rusta och Matcha hos Arbetsförmedlingen. Du kan där även söka upp leverantörer utifrån deras KA-nummer som är specifikt för de olika kontoren.

Hitta din Rusta och Matcha leverantör

EnRival

EnRival är ett bemanningsföretag som finns utspridda runtom hela Sverige och har av Arbetsförmedlingen blivit tilldelade högsta eller näst-högsta betyg i alla sina verksamma områden. Det gör at deras snittbetyg ligger på 3,6 av 4, varav det genomsnittliga betyget för alla leverantörer är 2,2. 

EnRival har kontor hela vägen från Malmö upp till Umeå, och erbjuder även distanshandledning till de som har svårigheter att ta sig till närmaste Rusta och Matcha kontor.

Karriärkonsulten

Karriärkonsulten är en passionerad leverantör av Rusta och Matcha-programmet. Med ett starkt engagemang för jämställdhet och inkludering arbetar de för att alla som kan och vill bidra till samhället får möjligheten att göra det.

Karriärkonsulten strävar efter att skapa förutsättningar och stöd för de som hamnat utanför arbetsmarknaden. Med en kombination av rusta och matcha, utbildning, handledning och arbetsmarknadskontakter hjälper de sina deltagare att hitta sin plats i arbetslivet. De tar stolthet i sin roll som “karriärhjältar”, och ser varje framgång hos sina deltagare som ett steg mot ett bättre samhälle.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är erfarna när det gäller kompetensrustning och utbildning, vilket hjälper dem göra bedömningar angående kompetenskriterier och potentiella utbildningar som kan hjälpa deltagare att nå sina önskade arbeten. 

Folkuniversitetet är en icke-vinstdrivande leverantör som erbjuder Rusta och Matcha i 50 olika städer runtom Sverige. Organisationen växte fram under 1930-talet och har sedan långt tillbaka erbjudit en mängd varierande vuxenutbildningar och kompetensstärkande hjälpmedel.

Lernia

Lernia är en utspridd leverantör som erbjuder Rusta och Matcha i cirka 70 städer med fler kontor i storstäderna. Lernia arbetar både med bemanning och utbildning, vilket gör att de har bra förståelse för både utbildning och arbetsmarknaden. 

Lernia erbjuder ett flertal utbildningar inom komvux och yrkeshögskola som sträcker ut sig över allt från mekaniska till kulinariska yrken. Besök Lernia för att se mer av deras utbud och vanliga yrkesområden.

Ersättning – Rusta och Matcha

När du är uppskriven på Rusta och Matcha hos Arbetsförmedlingen är du som i deras andra program berättigad till ersättning. Skulle det däremot vara så att du har ett deltidsjobb eller får annan ersättning från CSN, Försäkringskassan eller liknande för samma dagar kan det hända att din ersättning blir något lägre. Ersättning vid Rusta och Matcha beror mycket på ålder och livssituation.

Aktivitetsrapport – Krav vid KRoM

När du utför program via Arbetsförmedlingen kräver de att du rapporterar ditt jobbsökande och dina handledningstillfällen. Detta är så att de i sin tur kan se att resurserna de lägger på dig går till nytta, och att du själv även är mån om att komma ut i arbete. Skulle du låta bli att rapportera kan det hända att Arbetsförmedlingen påbörjar en utredning och eventuellt avbryter ditt program. Läs mer om aktivitetsrapport för Arbetsförmedlingen och hur du gör för att rapportera rätt.