HR-rekrytering

Att anställa kan kännas enkelt, men att anställa rätt är en annan femma. Om du som arbetsgivare sitter utan befintlig HR kan det dessutom kännas svårt att veta hur man går tillväga. Här kan du läsa om hjälpsamma tips vid HR-rekrytering.

Rekrytering HR

När du påbörjar en rekrytering inom HR vill du se till att vara redo och påläst om vad som utgör en passande HR-specialist på din arbetsplats. För att bäst kunna avgöra detta bör du ha förståelse för olika utbildningar, yrkeskompetenser och en viss vetskap om de olika lagarna som en bra HR-specialist bör känna till. Skulle du sakna denna kunskap kan du alltid ta hjälp av olika rekryteringsföretag som specialiserar sig inom rekrytering av HR.

Aktörer inom HR-rekrytering

Level Recruitment

Level Recruitment har arbetat med rekryteringar inom specialistområden sedan 2009 och erbjuder heltäckande rekryteringsprocesser med personlighetstester och headhunting.

Vid HR-rekrytering med Level Recruitment finns de med dig från start tills en tid efter att nyanställd är på plats. Rekryteringsbolaget drivs framåt av en mängd seniora rekryteringskonsulter som vet vad som krävs vid rekrytering av HR bland en mängd andra nischade yrkesroller.

A-Talent Fiance

Med över 20 års erfarenhet av specialiserad kompetensförsörjning inom ekonomi och ett unikt nätverk av tusentals ekonomer har vi en stabil grund att stå på.

A-Talent Finance rekryterar och hyr ut konsulter till alla typer av befattningar inom ekonomi- och finansområdet; från ekonomiassistenter, redovisningsekonomer och controllers till ekonomichefer samt CFO.

Vi arbetar långsiktigt med våra kunder, som spänner sig från små företag till multinationella jättar och återfinns inom alla branscher.

favicon2

Framtiden

Framtiden jobbar aktivt med HR-rekrytering i flera olika städer och har stor respekt för hur viktig en HR-avdelning kan ha. 

När Framtiden hjälper er att rekrytera hr-personal så använder de sig av sin beprövade rekryteringsprocess som består av sju steg; 1. Behovsanalys, 2. Uppstart, 3. Sökning och annonsering, 4. Urval & intervjuer, 5. Presentation av kandidaterna, 6. Uppdragsstart och slutligen 7. Uppföljning. Vill du veta mer kan du besöka deras webbsida eller kontakta dem via informationen här nedan.

Amendo

Amendo arbetar med ett stort nätverk med lämpliga kompetenser som är till stor hjälp vid rekryteringsprocesser. Deras främsta styrka är förståelsen och specialiseringen inom HR.

När du tar hjälp av Amendo vid rekrytering hjälper de dig med kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, och matchar potentiella stjärnskott med rätt arbetsgivare. Företaget har skapat en förståelse för att kunna arbeta med HR-specialister inom alla kompetensnivåer.

Rekrytering av HR – lön och marknad

Innan du påbörjar processen bör du se till så att ditt företag kan bemöta efterfrågan från kandidaterna vid en rekrytering av HR. Lön för HR anställda kan variera baserat på utbildning, yrkeserfarenhet eller specialitet, men innan processen bör du se över så att den kompetens du efterfrågar matchar ingångslönen.

Marknadslönen förändras med ekonomin, och har de senaste åren legat i intervallet 36 000 och 50 000 i månaden. Om du inte har koll på befintlig marknadslön för HR kan du läsa om löneintervallet på Unionen.se. Är du osäker på var i intervallet vissa kompetenser ligger inom kan du få hjälp av rekryteringsföretag att avgöra vilka kunskaper som tillkommer vid de olika löneanspråken.

Personlighetstest i rekrytering

När du samlat ihop en mängd anställda kan du ibland se att vissa egenskaper och sätt att tänka fungerar bättre i företagets arbete. Det kan vara egenskaper som snabbt tänkande, konflikthantering eller ekonomisk förståelse. Du kan använda dig av personlighetstest vid rekrytering för att försäkra dig om att de kandidater som kommer vidare till intervju besitter dessa egenskaper först.

Det finns en mängd olika tester vid rekrytering, men de som används mest är Myer-Briggs Type Indicator (MBTI) som du kan läsa mer om hos 16personalities.com, samt The Big Five personlighetstest som du kan läsa mer om hos Truity.com. Arbetar du med ett rekryteringsföretag kan de i många fall rekommendera egna personlighetstest vid rekrytering.

Skillnaden mellan rekrytering och bemanning

Rekrytering och bemanning kan emellanåt blandas ihop, då bägge termerna innebär att rusta företag med kompetent personal. Bemanning fokuserar på kortvariga tjänster, som konsulter eller tillfälliga anställda inför exempelvis föräldraledigheter eller långtidssjukskrivningar. Vid rekrytering ser man dock långsiktigt och anpassar processen för att hitta en bra matchning som kommer passa bra in med befintlig styrka och som kommer vilja jobba kvar hos arbetsgivaren en längre period.

Rekrytering och bemanning är enskilda processer men kan många gånger utföras av samma företag. Om du tidigare samarbetat med ett bemanningsföretag du gillar kan du höra av dig till dessa inför en HR-rekrytering.