Starta bemanningsföretag

Att starta bemanningsföretag kräver sin planering. På denna sida kan du läsa mer om de första stegen mot att starta ett bemanningsföretag. Det finns många bemanningsföretag på marknaden som år efter år levererar bra resultat – kan det då inte finnas plats för ett till? Här får du tips om vad som är bra att fundera på i början av tankeprocessen.

Starta bemanningsföretag

Att starta bemanningsföretag kräver sin planering. På denna sida kan du läsa mer om de första stegen mot att starta ett bemanningsföretag. Det finns många bemanningsföretag på marknaden som år efter år levererar bra resultat – kan det då inte finnas plats för ett till? Här får du tips om vad som är bra att fundera på i början av tankeprocessen.

Vad gör ett bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretags huvuduppgift är att matcha rätt person med rätt uppdrag. Det kan antingen ske genom att anställa personal på bemanningsföretaget som sedan hyrs ut eller att sköta ett företags nyrekryteringar. Lär dig mer om dessa två metoder längre ner i texten.

Bemanningsföretag kan arbeta med kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Med ett brett kontaktnät har de tillgång till både nyexaminerade kandidater och seniora alternativ.

Som anställd hos ett bemanningsföretag får du i det allra flesta fall marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, semester, personlig utvecklingsplan och regelbundna samtal. Precis som om du varit anställd på en ”vanlig” arbetsplats, med andra ord. 

Bemanning & Rekrytering

Bemanning och rekrytering är frågor som lätt orsakar huvudbry för företagare. Svensk arbetsmarknad präglas idag av stora matchningsproblem. Det är svårt att hitta rätt kompetens till avancerade tekniska roller inom bygg, IT och industrin. Kraven på rekryteringsprocesserna har ökat då kandidater med rätt kompetens ofta kan välja och vraka bland erbjudanden. Att anlita professionella rekryteringsföretag har därför blivit allt vanligare.

Rekrytering inom byggbranschen

Byggbranschen rymmer många olika yrkesroller såsom ingenjörer, snickare och anläggare. Rekrytering inom byggbranschen kan därför vara komplext och tidskrävande. Byggbranschen ställer stora krav på att kandidaten har rätt kompetens men också erfarenhet av projektledning och service. Om du behöver hjälp med rekrytering inom byggbranschen så finns det flera rekryteringsföretag som är specialiserade på detta.

Rekrytering ingenjörer

Det råder brist på ingenjörer vilket är en utmaning vid rekrytering. Om du ska locka duktiga ingenjörer till ditt företag behöver du därför vara tydlig i kravprofilen och erbjuda spännande utvecklingsmöjligheter. Det är ofta tidskrävande och du behöver ha koll på branschen. Om du behöver hjälp med detta så finns det flera rekryteringsföretag som är specialiserade på rekrytering av ingenjörer.

Rekrytering projektledare

En projektledare ska vara både spindeln i nätet och den som syr ihop säcken. Det ställer krav på att vara strukturerad och flexibel. Vid rekrytering av projektledare är det därför viktigt att se till både tidigare erfarenhet och personliga egenskaper. Det gör rekryteringen tidskrävande. Om du behöver hjälp med rekrytering av projektledare finns flera rekryteringsföretag som kan hjälpa dig.

IT & Tech-rekrytering

Tech är en av de hetaste branscherna men också en av de mest svårrekryterade. Det är hård konkurrens om de tekniska talangerna. Faktum är att knappt hälften av alla tech-rekryteringar går i hamn. Det ställer stora krav på dig som ska rekrytera. Om du är i behov av hjälp med tech-rekrytering finns flera rekryteringsföretag med inriktning på IT & Tech.

Rekrytering inom industribranschen

Industrin är hjärtat av svensk konkurrenskraft. Det är viktigt att industriföretag har möjlighet att hitta rätt kompetens. Men det är lättare sagt än gjort. Idag är rekrytering inom industribranschen svårt på grund av kompetensbrist. Om du behöver hjälp med rekrytering inom industribranschen finns dock många rekryteringsföretag med inriktning mot detta.

Starta eget bemanningsföretag
– 4 saker att fundera på

1. Hitta folk som kompletterar dig

Fundera på vilka personer som kan komplettera dig i bolaget. Att driva företag tar alltid mycket mer tid än du kan ana, därför är flera delägare (eller kollegor) oftast att föredra framför att driva företaget själv.

2. Gör en affärsplan

Affärsplanen ska få ner din idé och tanke om företaget på papper. Här ser du snabbt fördelar och nackdelar med din verksamhet, något som är en bra realitycheck. Kolla in 5 tips när du ska skriva affärsplan.

1. Hitta folk som kompletterar dig

Fundera på vilka personer som kan komplettera dig i bolaget. Att driva företag tar alltid mycket mer tid än du kan ana, därför är flera delägare (eller kollegor) oftast att föredra framför att driva företaget själv.

2. Gör en affärsplan

Affärsplanen ska få ner din idé och tanke om företaget på papper. Här ser du snabbt fördelar och nackdelar med din verksamhet, något som är en bra realitycheck. Kolla in 5 tips när du ska skriva affärsplan.

3. Välj bolagsform

När drömmen kommer allt närmre verklighet är det dags att fundera över vilken bolagsform som skulle passa dig och dina delägare. Här kan du jämföra företagsformer.

4. Våga vara annorlunda

För att stå ut bland alla andra bemanningsföretag på marknaden krävs det att just ditt företag har något unik att komma med. Det kan vara en unik branschkännedom eller att du lokaliserat en lucka på marknaden att fylla.

3. Välj bolagsform

När drömmen kommer allt närmre verklighet är det dags att fundera över vilken bolagsform som skulle passa dig och dina delägare. Här kan du jämföra företagsformer.

4. Våga vara annorlunda

För att stå ut bland alla andra bemanningsföretag på marknaden krävs det att just ditt företag har något unik att komma med. Det kan vara en unik branschkännedom, ett brett kontaktnät som du kan dra nytta av eller att du lokaliserat en lucka på marknaden att fylla.

Läs mer om att starta företag

Företagande.se har satt ihop en rolig och informativ artikel som tar upp hur det kan vara att starta företag. De bjuder lite skämtsamt på 10 argument för att lägga ner planerna på att starta företag, och 10 saker som du behöver fundera på innan du drar igång.

Hur tjänar bemanningsföretag pengar?

Bemanningsföretag kan tjäna pengar på olika sätt, inom flera olika affärsområden. Företaget kan bland annat arbeta med uthyrning av personal och rekrytering vilket vi går igenom nedan.

1. Uthyrning av personal

Bemanningsföretaget kan ta över hela rekryteringsprocessen genom att själva lägga ut annons, sköta intervjuer, ta referenser, ha löneförhandling och skriva kontrakt. Avtalet skrivs mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget, som i sin tur hyr ut arbetskraften till företag och organisationer som är i behov av personalen.

Arbetsmiljöverket har satt ihop en matnyttig guide som tar upp vad du ska tänka på när du hyr ut personal.

Exempel 1 på uthyrning av personal

Här kommer vårt första exempel på hur uthyrning av personal kan fungera, närmare bestämt för sjuksköterskebemanning. Bonliva och Dedicare är två alternativ av företag för personer som vill jobba som bemanningssjuksköterska. Sjuksköterskan jobbar på konsultbasis och väljer själv om de vill jobba hel- eller deltid och i vilket geografiskt område. Arbetsavtalet skrivs mellan sjuksköterskan och bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget sköter sedan kontakten med sjukhuset eller på den vårdinrättning som sjuksköterskan i fråga kommer att arbeta på. Lönen utbetalas av bemanningsföretaget till hyrsjuksköterskan.

Exempel 2 på uthyrning av personal

Ytterligare ett exempel på uthyrning av personal är SOL Facility Services som erbjuder jourbemanning inom allt från kontorsservice och lokalvård till receptionister och kundtjänst. Företaget är bestående av kvalificerad och rutinerad personal som ger ert företag en flexibel lösning för bemanning där samtliga era behov tillmötesgås. Om SOL Facility Servives anlitas betalar bara företaget som är i behov av personal för de timmar som medarbetaren arbetar vilket är en flexibel lösning vid sjukdom/semester eller liknande situationer.

2. Rekrytering

Bemanningsföretag kan spela en viktig roll när ett företag ska rekrytera till en tjänst. Rekryteringen skiljer sig mot uthyrning av personal i och med att arbetstagaren blir anställd ute på företaget och inte på bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget blir här en mellanpart (eller brobyggare) via arbetstagaren och företaget som är i behov av personal. Pengarna tjänas vid en lyckad rekrytering.

Ledarna.se har satt ihop en intressant guide om hur en rekryteringsprocess kan se ut

Exempel på rekrytering –  att rekrytera säljare

I det här exemplet tittar vi på en verksamhet som vill rekrytera säljare. Made For Sales, som är expert på rekrytering inom försäljning, kan då hjälpa till att få igång arbetet direkt genom att ta över anställningsförfarandet.

Att använda ett rekryteringsföretag har flera fördelar, varav en är att de har god erfarenhet av rekrytering och därför även har en färdig databas med lämpliga kandidater. Bemanningsföretaget kommer även att ha goda kunskaper inom branschen och kommer snabbt att kunna planera och genomföra intervjuer och samtal med potentiella kandidater. Det är därför mycket fördelaktigt att vända sig till ett rekryteringsföretag som är specialiserat på att rekrytera säljare – du sparar både tid och energi.

Uthyrning av personal

Bemanningsföretaget kan ta över hela rekryteringsprocessen genom att själva lägga ut annons, sköta intervjuer, ta referenser, ha löneförhandling och skriva kontrakt. Avtalet skrivs mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget, som i sin tur hyr ut arbetskraften till företag och organisationer som är i behov av personalen.

Arbetsmiljöverket har satt ihop en matnyttig guide som tar upp vad du ska tänka på när du hur ut personal.

Rekrytering

Bemanningsföretag kan spela en viktig roll när ett företag ska rekrytera till en tjänst. Rekryteringen skiljer sig mot uthyrning av personal i och med att arbetstagaren blir anställd ute på företaget och inte på bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget blir här en mellanpart (eller brobyggare) via arbetstagaren och företaget som är i behov av personal. Pengarna tjänas vid en lyckad rekrytering, oftast finns det ett fast pris för detta inskrivet i avtalet.

Ledarna.se har satt ihop en intressant guide om hur en rekryteringsprocess kan se ut. Där kan du läsa mer om:
  • 7 steg i en anställningsprocess
  • Employer branding
  • Juridik vid rekrytering

Uthyrning av personal

Bemanningsföretaget kan ta över hela rekryteringsprocessen genom att själva lägga ut annons, sköta intervjuer, ta referenser, ha löneförhandling och skriva kontrakt. Avtalet skrivs mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget, som i sin tur hyr ut arbetskraften till företag och organisationer som är i behov av personalen.

Arbetsmiljöverket har satt ihop en matnyttig guide som tar upp vad du ska tänka på när du hur ut personal.