My CMS

Rekryteringssystem

Hem > Rekryteringssystem

Sök

Länkar

Uppsägning

Läs mer >

Jobb inom HR

Läs mer >

CV-inspiration

Läs mer >

Rekryteringssystem – förenkla din rekrytering

Med ett rekryteringssystem förenklar du dina rekryteringsprocesser. Ett rekryteringssystem är en programvara som samlar hela rekryteringsprocessen på ett ställe så att du översiktligt och smidigt kan hantera dina utannonserade tjänster och kandidater. På ledigajobb.se hittar du ett rekryteringssystem som möjliggör en smart, effektiv och på många sätt automatiserad rekrytering. Som användare kan du enkelt hantera flera processer på samma gång och bland annat.

 • Annonsera gratis
 • Behandla ansökningar
 • Screena kandidater genom test
 • Kommunicera med kandidater

Rekryteringsverktyg – en del av ett rekryteringssystem

Ett rekryteringsverktyg kan beskrivas som den vitala delen av ett rekryteringssystem. Det är i verktyget du som användare och arbetsgivare hanterar dina utlysta tjänster och kandidaterna som är intresserade. Det finns en mängd olika verktyg på marknaden och vid en första anblick kan det vara svårt att veta vad som passar din organisation. 

Rekryteringsverktygen har ofta olika tyngdpunkter beroende på vilken bransch de riktar sig mot, en del fokuserar på funktioner för annonsering, andra screening och vissa mot onboarding. Gemensamt är att de alla brukar ha funktioner för:

 • Kandidattester
 • Annonsering i specifika miljöer
 • Kommunikation
 • Feedback

Rekryteringssystem sparar pengar

Ett rekryteringssystem är sällan gratis och innebär ofta löpande utgifter. Det är med få undantag alltid värt investeringen, särskilt för växande bolag som kontinuerligt behöver rekrytera ny personal och kompetens. 

Generella uppskattningar brukar peka på att en rekryteringsprocess kostar 15-20 000 kronor om den genomförs av en redan anställd person inom organisationen. Utöver det tillkommer kostnader för rekryteringsannons på cirka 5-10 000 kronor. 

Annonsen är som bekant bara en del av rekryteringen, att anställa en ny person innebär sammanlagt ännu större kostnader, enligt en artikel i tidningen Kollega

Med ett rekryteringssystem kan åtskilliga tusenlappar sparas in eftersom arbetstimmar och annonseringskostnader ofta kan minska betänkligt. Brukar rekryteringskonsulter och bemanningsföretag anlitas kan ytterligare kronor sparas. 

Lägg därtill kostnaderna för organisationen att ha en vakant tjänst och investeringen i ett rekryteringssystem som snabbar på och effektiviserar processerna att få in ny arbetskraft blir bara bättre. Kostnaderna på både kort och lång sikt minskar.

Ett rekryteringssystem ökar chanserna att hitta rätt

Fördelarna med ett rekryteringssystem med tillhörande verktyg är som du nu har förstått många men det finns faktiskt fler och de är på många sätt de viktigaste. Det ökar dina möjligheter att attrahera rätt kandidater och välja den som passar bäst för den tjänst du vill tillsätta. Här är fler fördelar du kan dra nytta av när du väljer att arbeta med ett rekryteringssystem.

 • Högre precision – eftersom din annons syns i mer specifika sammanhang kommer fler möjliga kandidater se den.
 • Snabbare process – en effektivare annonsering och hantering av rekryteringsprocessen kapar tiden det tar att rekrytera.
 • Säkrare hantering – med ett rekryteringssystem finns all information samlad på en plats. Det gör att olika kandidatprocesser inte enbart knyts till en person i din organisation.
 • Bättre data – i systemet får du en historik du kan dra stor nytta av och lära dig saker från inför framtida rekryteringar.