Ledarskapsutbildning - distans

Att som ledare utbilda sig på distans är ett utmärkt sätt att tillgodose sig kunskap på ett enkelt och effektivt sätt. Särskilt som ledare eftersom många som arbetar i ledande befattningar med personalansvar inte kan vara frånvarande en längre tid. En ledarskapsutbildning på distans kan dessutom på många sätt vara bättre eftersom du som ledare får ett ypperligt tillfälle att praktisera utbildningens teoretiska moment direkt i verkligheten på din arbetsplats och personalgrupp.

Fördelar med ledarskapsutbildning på distans

En ledarskapsutbildning fungerar utmärkt på distans eftersom studierna på många sätt får en ökad relevans när du som ledare samtidigt befinner dig i din ledarroll. Det blir enklare att på olika sätt applicera och testa olika teoretiska exempel direkt i verkligheten.

Fler fördelar med att studera på distans som ledare

  • Studera när det passar dig tidsmässigt
  • Du är inte bunden till någon specifik plats
  • Takten på studierna är friare
  • Valmöjligheterna att hitta en utbildning som passar blir större

Distansutbildningar i ledarskap

Det finns gott om distansutbildningar i ledarskap för den som vill få till sig ny kunskap eller slipa till befintlig. Många utbildningsföretag har skräddarsydda kurser inriktade mot specifika branscher och ledarroller. Med andra ord kommer du som letar garanterat att hitta något som intresserar dig. Sedan gäller det också att välja rätt. Här nedan följer tre utbildningsföretag du ska kika på lite extra noga.

Advantum Kompetens

Här finns en uppsjö av ledarskapsutbildningar på distans. Hos Advantum Kompetens kan du själv bygga ihop olika kombinationer av kurser och sätta samman en utbildning som gör dig väl förbered för ledarskapets många utmaningar och frågor. Exempelvis: Leda chefer och ledningsgrupper, Leda i förändring och Ny som chef.

IHM

IHM Business School är ett av Sveriges mest välkända utbildningsföretag som ger kurser i affärsinriktade ämnen, dit hör ledarskap. Det finns en mängd kurser som ges på distans och som ofta snabbt brukar bokas upp. Exempelvis: Agil projektledare, Modern Säljledning och Verksamhetsstyrning.

Elerno

Elerno är ett utbildningsföretag som återfinns i flera länder. Elerno ger kurser i ledarskap med inriktning på kunskaper inom kategorier som chef, ledarskap, personal, arbetsmiljö, säkerhet och kundservice. Utbudet av kurser är stort och du hittar utbildningar med varierande fokus. Exempelvis: Digitalt ledarskap, Leda individen och Konflikthantering

Potentiella nackdelar med att läsa på distans

Distansstudier passar inte alla så är det, men är du medveten om utmaningarna i förhand finns det goda chanser att parera de eventuella svårigheter som kan uppstå om du kombinerar studier på distans med något annat. Här är några vanliga fallgropar när det kommer till distansstudier.

  • Planering är a och o – lyckas du inte göra ett schema och hålla dig till det blir det svårt
  • Det är ensamt – att studera på distans innebär nästan alltid ensamarbete
  • Ökad risk för stress om du studerar parallellt med något annat

Plugga på distans - tips

Planering är det magiska ordet när det kommer till att plugga på distans, på antagning.se finns alla kurser på Sveriges universitet och högskolor samlade. Särskilt om du samtidigt arbetar som ledare eller med något annat och utöver det ska kunna vara lite ledig och träffa familj och vänner. En nyckelfaktor för en planering är att bygga in en viss flexibilitet i den. En alltför svårrubbad planering riskerar att låsa dig och skapa stress. Här är tips för dig som ska plugga på distans.

  • Hitta rätt plats för dina studier – är det på kontoret, i källaren eller på bussen?
  • När du har planerat att vara ledig och vila håll fast vid det
  • Tänk långsiktigt – känns det motigt i stunden tänk på slutmålet och vad det medför