My CMS

Tjänstledighet & permission

Hem > Tjänstledighet & permission

Sök

Länkar

Uppsägning

Läs mer >

Jobb inom HR

Läs mer >

CV-inspiration

Läs mer >

Tjänstledighet & permission från jobbet

Att ta tjänstledigt eller begära permission från jobbet är ett vanligt sätt för arbetstagare att uppnå en balans mellan arbete och privatliv. Att ta ledigt från sitt jobb kan leda till fysisk och mental återhämtning och ger arbetstagarna möjligheten att utforska andra intressen och följa personliga mål. Tjänstledigt och permission från jobbet kan också hjälpa till att förbättra produktiviteten och kvaliteten på arbetet som utförs.

För att få tillgång till tjänstledigt eller permission måste arbetstagare följa de lagar som finns i Tjänsteledighetsförordningen, vilket innebär att det krävs förväntningar på företagets stöd och godkännande. I den här artikeln diskuterar vi skillnaden mellan tjänstledighet och permission, sant hur du går tillväga för att ta tjänstledighet eller permission från jobbet.

Vad innebär tjänstledighet?

Tjänstledighet innebär att en arbetstagare får ett avbrott från sitt vanliga arbete för att göra något annat. Det är en längre ledighet som vanligtvis tar minst en vecka, men kan ta upp till flera månader. Det kan vara ett slutgiltigt avbrott, som när en arbetstagare lämnar sitt jobb, eller ett kortare avbrott, som när en arbetstagare begär en ledig dag. Tjänstledighet kan vara frivillig eller tvingande och kan ha olika längd beroende på typen av tjänstledighet.

Vad är permission?

Permission är en form av tjänstledighet som ger arbetstagare möjlighet att ta en kortare ledighet från arbetet, vanligtvis för ett specifikt ändamål. Ledigheten pågår vanligtvis mellan en dag och en vecka. Det kan till exempel vara för att fira en högtid eller för att ta hand om ett personligt ärende. Permission ger arbetstagare möjlighet att ta ett avbrott från sitt vanliga arbete utan att lämna sitt jobb. På samma sätt som med tjänstledighet måste arbetstagare följa lagar som gäller för permission.

Att ta tjänstledighet eller permission från arbetet

För att ta tjänstledighet eller permission från arbetet bör du först och främst kontakta din arbetsgivare och förklara dina skäl och din plan för tjänstledigheten. Om du är i behov av en längre tjänstledighet, som ett år eller mer, bör du försöka att förhandla med arbetsgivaren om möjligheten att komma åter till arbetet efter ledigheten.

Det är också viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren kan vägra att bevilja en tjänstledigt eller permission om det går emot deras affärsintressen. Om detta är fallet bör du överväga att ta semester eller använda andra föräldraledighetsalternativ.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om någon form av tjänstledighet eller permission är det också viktigt att se till att du har tillräckligt med överskott i lönekontot för att täcka din lön under din ledighet. Om du inte gör det, kan du vara tvungen att få ett lån för att täcka de extra kostnaderna som ledigheten medför.

Hos Säljarnas Riksförbund kan du läsa mer om tjänstledighet eller permission från jobbet. De hjälper till att säkerställa att du får de rättigheter som du har enligt lag och att du får den lön som du har krav på när du är ledig. Säljarnas Riksförbund kan också hjälpa dig att förhandla med din arbetsgivare om rätten att återvända till ditt arbete när tjänstledigheten är slut.

Vanliga frågor

Kan jag ta tjänstledigt för studier?

Ja, det är möjligt att ta tjänstledighet för att studera ett ämne som inte har något direkt samband med ditt nuvarande arbete. Du måste dock först ansöka om tjänstledighet hos din arbetsgivare. För att göra detta måste du förklara varför du vill ta en tjänstledighet, vilket program du ska studera, hur länge du ska vara borta från arbetet, och hur du planerar att uppfylla dina arbets- och lönekrav under ledigheten.

Får jag betalt under tjänstledighet och permission?

Under tiden du är tjänstledig, får du vanligtvis inte betalt under din frånvaro, och du har heller inte rätt till semesterlön. Observera att tjänstledighet skiljer sig från från permission, som är en kort ledighet med lön.

Har jag rätt att bryta tjänstledighet?

Ja, det är möjligt att bryta din tjänstledighet om du har skäl att göra det. Om du bryter din tjänstledighet måste du meddela din arbetsgivare och även ansöka om att återgå till ditt arbete. Din arbetsgivare kan dock vägra att godkänna återgången och du kommer då att behöva komma överens om en ny avtalstid. Om du väljer att bryta tjänstledigheten finns det också risk att du kan förlora rätten till lön som du har fått under ledigheten. Det är därför viktigt att du är medveten om dessa risker innan du bestämmer dig för att bryta din tjänstledighet.