My CMS

Rekrytering inom bygg

Hem > Rekrytering inom bygg

Sök

Länkar

Uppsägning

Läs mer >

Jobb inom HR

Läs mer >

CV-inspiration

Läs mer >

Rekrytering inom bygg & anläggning

Svensk bostadsmarknad har under lång tid varit het. Byggtakten är hög och det finns ett stort tryck på både tjänstemän och yrkesarbetare i byggföretag. Rekrytering inom bygg och anläggning ställer därför höga krav på dig som rekryterare. Det finns en hög efterfrågan på kandidaterna, vilket betyder att rekrytering inom byggbranschen behöver göras på rätt sätt.

Hitta rekryteringsföretag inom bygg

Att hitta rätt kompetens kan vara svårt. Ibland kan du behöva ta in extern hjälp för att hitta rätt kandidater till projektet. Det finns många rekryteringsföretag inom bygg som kan hjälpa dig och ditt företag med rekrytering och bemanning. Här får du tips på ett par olika rekryteringsföretag inom bygg.

Prowork – Rekrytering bygg & anläggning

Prowork är ett rekryteringsföretag med mångårig erfarenhet rekrytering av bygg och anläggning. De hjälper dig med hela rekryteringsprocessen från start till uppföljning. År efter år har de haft en hög kundnöjdhet och har levererat flera topprekryteringar inom byggområdet.

Prowork arbetar brett inom byggområdet. Platschefer, arbetsledare, entreprenadingenjörer och kalkylatorer är exempel på kompetenser som Prowork kan hjälpa dig att hitta. Även snickare och anläggare finns i deras rekryteringspool. De kan också hjälpa till med bemanning av byggarbetsplatser.

Level Recruitment – Rekrytering bygg & fastighet

Level Recruitment hjälper dig med rekrytering inom bygg. Du får en omfattande service där ni tillsammans utformar kravprofilen för tjänsten och följer upp rekryteringen. Företaget har lång erfarenhet inom rekrytering och ett stort kontaktnät inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör att de har koll på tillgängliga kandidater.

Level Recruitment kan hjälpa dig att rekrytera till de flesta tjänster inom bygg. Du kan få hjälp med att rekrytera bland annat fastighetschefer, projektledare, platschefer, arkitekter och energicontrollers.

Jobway – Bygg

Jobway är ett självklart val vid rekrytering inom bygg. De kan hjälpa dig och ditt företag med rekrytering av de flesta tjänster inom byggområdet såsom hantverkare, tjänstemän, ingenjörer och arkitekter.

Om du anlitar Jobway ligger fokus på den inledande delen av rekryteringsprocessen. Företaget sköter all headhunting, ringer referenser och läser personliga brev. Efter att denna research är färdig så tar du som kund hand om de fysiska intervjuerna och beslutar vilken kandidat som ska erbjudas tjänsten.

Rekrytering byggbranschen

Att rekrytera inom byggbranschen är inte som vilken rekrytering som helst. Eftersom jobbrollerna ofta är projektbaserade och kräver en hög kompetens så blir rekrytering inom bygg mer komplext i jämförelse med rekrytering i många andra sektorer.

Byggbranschen påverkas även mycket av politiska beslut och förändringar på marknaden. Det gör att det kan uppstå snabba förändringar i rekryteringsbehov.

Yrken inom byggbranschen

Byggbranschen rymmer många olika yrkesroller. Det handlar om konsulter med gedigen teknisk specialistkompetens, ofta ingenjörer eller arkitekter. Det handlar även om yrkesroller såsom förvaltare, energicontrollers, anläggare, elektriker och snickare. Jurister och ekonomer är också viktiga roller för hanteringen av det administrativa runt ett projekt. Att rekrytera inom bygg- och fastighetsbranschen är därför komplext och kräver en förståelse för hur branschen fungerar och vilka kvaliteter som efterfrågas.

Viktiga kompetenser för att jobba inom byggbranschen

Vilka kompetenser som är viktiga varierar lite beroende på yrkesroll. Men generellt så är projekterfarenhet en viktig kompetens inom byggbranschen. Det beror på att branschen som sådan bygger på olika projekt och är väldigt projektintensiv. Oavsett om du har ingenjör, jurist eller snickare som yrkestitel så kommer du att arbeta med projekt om du arbetar inom byggbranschen. Det är även viktigt med en känsla för service eftersom du inom projekten ofta har kontakt med många olika aktörer.