Varsel om uppsägning
– Så funkar det

Det är alltid en tråkig process när arbetsgivare är tvungna att dra ner på antalet anställda och lägga ett varsel om uppsägning. Det är viktigt att processen går till på rätt sätt, både för arbetsgivaren och arbetstagaren. För att en anställd ska sägas upp ska det finnas saklig grund. Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl, vilket du kan läsa mer om nedan. 

Anställningsformen spelar roll

Reglerna som du kan läsa vidare om nedan går igenom vad som gäller om du har en tillsvidareanställning. Om du exempelvis har en provanställning gäller det som står i ditt anställningsavtal. På provanställningar kan arbetsgivaren välja att avsluta provanställningen utan att ange något skäl för att säga upp dig.

Regler för varsel om uppsägning
– två alternativ

Det finns regler som tar reglerar hur en uppsägning ska gå till när en tillsvidareanställd person får gå. För att uppsägningen ska vara giltig krävs att en av följande sakliga kriterier ska vara uppfyllda. 

1. Varsel – uppsägning av arbetsbrist

Arbetsbrist uppstår ofta som en följd av att arbetsgivaren behöver omorganisera och spara in på lönekostnader. Det är arbetsgivaren själv som tar beslut om det föreligger en sådan situation. 

Turordningsregeln gäller

Ska det sägas upp personal utifrån arbetsbrist gäller turordningsregeln. Sist in, först ut gäller med vissa undantag. Undantaget gör att arbetstagare med högst tio arbetstagare får undanta två arbetstagare från turordningen som är av särskild betydelse för verksamheten. Läs mer i LAS (Lagen om anställningsskydd) avsnitt om Turordning vid uppsägning.

Företrädesrätt

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att återanställa dig om förutsättningarna ändras och de kan återanställa igen. Tidsfristen på återanställningen är nio månader efter din sista anställningsdag. Det är viktigt att du lämnar in ett anspråk på företrädesrätt. De större arbetsplatserna har ofta en egen blankett för detta, men det går också bra att meddela din arbetsgivare skriftligen. Ha med:

 • Namn, datum och ort
 • Text där det framgår att du gör anspråk på företrädesrätten

Villkor för företrädesrätt

Företrädesrätten gäller endast om du har:

 • Varit anställd över 12 månader senaste 36 månaderna hos arbetsgivaren
 • Om du varit säsongsanställd över 6 månader de senaste 2 åren

2. Varsel om uppsägning av personliga skäl

Uppsägning av personliga skäl är det andra giltiga skälet för uppsägning. Om det finns saklig grund eller inte avgörs av medarbetarens fortsatta lämplighet som anställd. Ju mer ansvar medarbetaren har, desto högre krav kan arbetsgivaren åberopa.

Medarbetaren i fråga ska ha fått möjlighet till att ändra sitt beteende som arbetsgivaren anser är felaktigt via en varning. Arbetsgivaren ska också kolla över alternativ för omplacering. Läs vidare i LAS 7 § 2 som tar upp omplaceringsskyldighet.

Situationer som kan vara grund för uppsägning

 • Samarbetsvägran
 • Arbetsvägran
 • Trakasserier
 • Hot om våld
 • Förskingring
 • Olovlig frånvaro
 • Hot om våld
 • Förskingring
 • Olovlig frånvaro

Tvåmånadersregeln

Om en specifik händelse ska räknas som misskötsel ska arbetsgivaren agera inom två månader, om anställningen ska sägas upp. Regeln innebär också att uppsägningen inte bara kan baseras på omständigheter som känts till i mer än två månader. Uppstår en ny olämplig situation kan däremot saker som varit känt i mer än två månader åter bli aktuella. Regeln har två undantag:

 • Det finns synnerliga skäl
 • Den anställda har bett arbetsgivaren vänta med uppsägning

Vill du läsa mer om denna typ av uppsägning har Ledarna.se gjort en sammanställning av rättigheter och skyldigheter vid uppsägning av personliga skäl. Där kan du läsa mer om:

 • Arbetsgivarens skyldigheter
 • Uppsägningstider
 • Avskedande

Inkomstförsäkring - En trygghet för arbetstagare

Sitter du på en inkomstförsäkring så har du en garanti att du fortsatt får in pengar varje månad, trots uppsägning på grund av varsel. Inkomstförsäkring ersätter upp till 80 procent av den lön du har, inklusive ersättning från a-kassan.

Du kan läsa mer om inkomstförsäkring hos ditt fackförbund. 

Är du inte medlem i ett fackförbund kan du söka dig fram till något som passar dig och din tjänst. Säljarnas riksförbund är ett exempel på ett fackförbund riktat mot säljare och personer inom marknadsföring. Klicka dig in för att läsa mer om inkomstförsäkring för säljare hos Säljarnas som täcker både din fasta lön, men även provisionen.

Varsel om uppsägning – mall (blankett)

Arbetsgivarverket har flera digitala blanketter som rör olika situationer kopplade till anställningars slutfas. Här finns blanketter för att säga upp en person på grund av arbetsbrist och även en blankett för uppsägning av personliga skäl.