My CMS

Uppsägning

Hem > Uppsägning

Sök

Länkar

Uppsägning

Läs mer >

Jobb inom HR

Läs mer >

CV-inspiration

Läs mer >

Varsel om uppsägning – Så funkar det

Det är alltid en tråkig process när arbetsgivare är tvungna att dra ner på antalet anställda och lägga ett varsel om uppsägning. Det är viktigt att processen går till på rätt sätt, både för arbetsgivaren och arbetstagaren. För att en anställd ska sägas upp ska det finnas saklig grund. Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl, vilket du kan läsa mer om nedan.

Anställningsformen spelar roll

Reglerna du kan läsa vidare om nedan går igenom vad som gäller om du har en tillsvidareanställning. Om du exempelvis har en provanställning gäller det som står i ditt anställningsavtal. På provanställningar kan arbetsgivaren välja att avsluta provanställningen utan att ange något skäl för att säga upp dig.

Ekonomisk trygghet i oroliga tider

Inkomstförsäkring är en försäkring som kan tecknas av anställda för att skydda sin inkomst vid eventuell arbetslöshet. Om du skulle bli uppsagd från din anställning och uppfyller försäkringens villkor, kan du få en ersättning som täcker en del av din tidigare lön under en begränsad period. Vanligtvis kräver försäkringen att du har varit anställd i minst 12 månader och att du arbetat minst 80% av din anställningstid. Det är viktigt att notera att inkomstförsäkring inte är en garanti för inkomst vid arbetslöshet, utan snarare en extra säkerhetsnivå som kan hjälpa till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell uppsägning.

Inkomstförsäkring för säljare

Som säljare kan det vara extra viktigt att ha en inkomstförsäkring, då försäljningsjobb ofta kan vara osäkra och försäljningsmål kan ändras från kvartal till kvartal. Genom att teckna en inkomstförsäkring för säljare hos Säljarnas kan du skydda din inkomst vid eventuell arbetslöshet, till exempel om du blir uppsagd eller om ditt försäljningsjobb inte går lika bra som tidigare.

Försäkringen fungerar vanligtvis så att om du blir uppsagd från din anställning och uppfyller försäkringens villkor, kan du få en ersättning som täcker en del av din tidigare lön under en begränsad period. Det är viktigt att notera att inkomstförsäkring inte är en garanti för inkomst vid arbetslöshet, utan snarare en extra säkerhetsnivå som kan hjälpa till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell uppsägning.

Regler för varsel om uppsägning – två alternativ

Det finns regler som tar reglerar hur en uppsägning ska gå till när en tillsvidareanställd person får gå. För att uppsägningen ska vara giltig krävs att en av följande sakliga kriterier ska vara uppfyllda. 

1. Varsel – uppsägning av arbetsbrist

Arbetsbrist uppstår ofta som en följd av att arbetsgivaren behöver omorganisera och spara in på lönekostnader. Det är arbetsgivaren själv som tar beslut om det föreligger en sådan situation. 

Läs mer om uppsägning på grund av arbetsbrist på saljarnas.se för att få en djupare förståelse för de regler och rättigheter som gäller i dessa situationer. Uppsägning på grund av arbetsbrist är en komplicerad process, och det är viktigt att känna till sina rättigheter som anställd. Hos Säljarnas Riksförbund hittar du utförlig information om vad som gäller enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och hur arbetsbrist skiljer sig från uppsägning av andra skäl.

Turordningsregeln gäller

Ska det sägas upp personal utifrån arbetsbrist gäller turordningsregeln. Sist in, först ut gäller med vissa undantag. Undantaget gör att arbetstagare med högst tio arbetstagare får undanta två arbetstagare från turordningen som är av särskild betydelse för verksamheten. Läs mer i LAS (Lagen om anställningsskydd) avsnitt om Turordning vid uppsägning

Företrädesrätt

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att återanställa dig om förutsättningarna ändras och de kan återanställa igen. Tidsfristen på återanställningen är nio månader efter din sista anställningsdag. Det är viktigt att du lämnar in ett anspråk på företrädesrätt. De större arbetsplatserna har ofta en egen blankett för detta, men det går också bra att meddela din arbetsgivare skriftligen. Ha med:

 • Namn, datum och ort
 • Text där det framgår att du gör anspråk på företrädesrätten

   

Villkor för företrädesrätt

Företrädesrätten gäller endast om du har:

 • Varit anställd över 12 månader senaste 36 månaderna hos arbetsgivaren
 • Om du varit säsongsanställd över 6 månader de senaste 2 åren

2. Varsel om uppsägning av personliga skäl

Uppsägning av personliga skäl är det andra giltiga skälet för uppsägning. Om det finns saklig grund eller inte avgörs av medarbetarens fortsatta lämplighet som anställd. Ju mer ansvar medarbetaren har, desto högre krav kan arbetsgivaren åberopa.

Medarbetaren i fråga ska ha fått möjlighet till att ändra sitt beteende som arbetsgivaren anser är felaktigt via en varning. Arbetsgivaren ska också kolla över alternativ för omplacering. Läs vidare i LAS 7 § 2 som tar upp omplaceringsskyldighet.

Läs mer om uppsägning av personliga skäl på saljarnas.se för att få en bättre förståelse för vad som gäller och inte i dessa situationer. Att känna till dina rättigheter enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) hjälper dig att förstå om arbetsgivaren har rätt att säga upp dig på grund av personliga skäl, enligt lag.

Situationer som kan vara grund för uppsägning

 • Samarbetsvägran
 • Arbetsvägran
 • Trakasserier
 • Hot om våld
 • Förskingring
 • Olovlig frånvaro

   

Tvåmånadersregeln

Om en specifik händelse ska räknas som misskötsel ska arbetsgivaren agera inom två månader, om anställningen ska sägas upp. Regeln innebär också att uppsägningen inte bara kan baseras på omständigheter som känts till i mer än två månader. Uppstår en ny olämplig situation kan däremot saker som varit känt i mer än två månader åter bli aktuella. Regeln har två undantag:

 • Det finns synnerliga skäl
 • Den anställda har bett arbetsgivaren vänta med uppsägning


Vill du läsa mer om denna typ av uppsägning har Ledarna.se gjort en sammanställning av rättigheter och skyldigheter vid uppsägning av personliga skäl. Där kan du läsa mer om:

 • Arbetsgivarens skyldigheter
 • Uppsägningstider
 • Avskedande

Varsel om uppsägning – mall (blankett)

Arbetsgivarverket har flera digitala blanketter som rör olika situationer kopplade till anställningars slutfas. Här finns blanketter för att säga upp en person på grund av arbetsbrist och även en blankett för uppsägning av personliga skäl.