My CMS

Hyra in personal

Hem > Hyra in personal

Sök

Länkar

Uppsägning

Läs mer >

Jobb inom HR

Läs mer >

CV-inspiration

Läs mer >

Var hittar jag en ekonom för interimsuppdrag?

Att hyra en ekonom för ett interimsuppdrag är perfekt när ditt företag behöver snabb hjälp. Företagen som erbjuder sina tjänster är många. Men för att hitta rätt person med bäst kompetens är det viktigt att du letar på rätt ställe. På den här sidan hittar du en lista på företag, tips och annat som är bra att veta när du behöver ska hyra in en ekonom.

Ledande företag som hyr ut ekonomer för interimsuppdrag.

Konkurrensen bland företag som hyr ut ekonomer är stor. Det kan vara svårt att veta vad som skiljer de olika företagen åt och var den rätta kompetensen finns. Ett tips är att börja med att bestämma vad som är viktigast för processen. Ska det gå fort? Hur många kandidater behöver presenteras? Är spets viktigare än bredd? Här är några av branschens bästa som hyr ut en ekonom för interimsuppdrag

Finance Recruitement – ekonomer för interimsuppdrag inom 24 timmar

Finance Recruitment har ett av marknadens största nätverk av ekonomer för interimsuppdrag. Lovar att presentera kvalificerade kandidater inom 24 timmar. 

Prodiem – chefer och specialister

Prodiem erbjuder konsulter med 20 olika titlar inom ekonomi, finans och HR. Bemannar både för chefsnivå och specialistroller men också på linjebefattningar. 

Meritmind – för bank och finans

Meritmind är ett av landets största företag i genren med över 350 anställda. Bemannar främst inom bank, finans och försäkring. 

Newr – ekonomi på alla nivåer

Newr är specialiserade inom ekonomi och finans på alla nivåer. Har kunder i olika storlekar och branscher, från börsnoterade storbolag till start-ups inom tech och e-handel. 

Bredda dina interimsmöjligheter: expertis bortom ekonomi

Medan vi här fokuserar på att anlita ekonomer för interimsuppdrag, finns det en hel värld av andra specialister redo att stärka ditt team. Om ditt företag behöver interimslösningar inom andra områden än ekonomi, finns företag som HRM. De tillhandahåller oberoende rådgivning och interimslösningar inom privat och offentlig sektor, HR och mycket mer. Deras mål är att snabbt förse dig med rätt expertis som matchar dina unika behov och bidrar till din organisations framgång.

Vanliga tillfällen att hyra en ekonom för interimsuppdrag

Behov av extern hjälp på en ekonomiavdelning kan uppstå snabbt. Även om det först kan framstå som ett problem går det snabbt att lösa genom att hyra in rätt kompetens för uppdraget. En extern person kan många gånger höja hela avdelningen och bidra med nya perspektiv och andra kunskaper. Dessutom är det flexibelt eftersom avtalet snabbt avslutas när behovet inte längre finns. Kontrakt förekommer på några timmar i veckan till flera månader på heltid. Vanligast att ta in en ekonom för interminsuppdrag är vid:

 • Utdragen rekrytering
 • Sjukskrivning
 • Föräldraledighet & tjänstledighet
 • Uppköp, sammanslagningar och nedläggningar
 • Förändringsprojekt
 • Plötsliga arbetstoppar

Vilken typ av ekonom går att hyra in?

Det går att hyra ekonomer för alla typer av roller och interimsuppdrag. Det viktigaste för att få rätt kompetens är uppdragsbeskrivningen, ju mer specifik den är desto större möjligheter är det att hitta rätt person. Glöm inte att fundera på om det finns möjlighet att ta in ny eller annan kompetens som kan överföras på arbetsgruppen och bli nyttig på längre sikt.

En controller har ofta en central roll på ekonomiavdelningen, oavsett om det som business, financial, chef, project eller group controller. Blir rollen vakant kan viktigt arbete med exempelvis månadsrapporter, bokslut och årsredovisning bli lidande och kräva en snabb process för att hitta en ersättare. Finance Recruitment är ett bolag som har stor vana att tillsätta olika controller-roller för interimsuppdrag.

Andra vanliga roller som brukar tillsättas för interimsuppdrag :

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef
 • Ekonomiansvarig
 • Redovisningsspecialist
 • Internrevisor
 • Koncernredovisningschef
 • Redovisningsekonom

Bemanningsprocessen – så går det till att hitta rätt kandidat

Företagen som erbjuder personal för ett interimsuppdrag har alla stora nätverk av personer att söka i. Det som framförallt brukar avgöra hur bra matchningen blir för den lediga rollen är hur väl behovet och kandidatprofilen beskrivs. Företagen har alla liknande bemanningsprocesser men ju bättre de känner sitt nätverk, desto snabbare brukar det gå. Finance Recruitment beskriver exempelvis sin bemanningsprocess av ett interimsuppdrag så här.

 1. Löpande intervjuer med konsulter
 2. Behovsanalys
 3. Sökning av kandidater
 4. Presentation av kandidater
 5. Referenstagning
 6. Kontraktsskrivning
 7. Uppföljning

Rekrytera inom ekonomi

Att rekrytera inom ekonomi kan vara fördelaktigt för företag av flera skäl. Ekonomi är en central funktion inom de flesta organisationer och en kunnig ekonom kan bidra till en stabil och hållbar verksamhet. Genom att rekrytera en ekonom med rätt kompetens kan företaget få hjälp med att hantera ekonomiska utmaningar, utveckla strategier för tillväxt och effektivisering samt få bättre insikter i företagets finansiella hälsa. En kompetent ekonom kan också bidra till att företaget uppfyller lagar och regler som styr ekonomiska frågor, vilket minskar risken för böter eller andra sanktioner.

Vilken bakgrund har ekonomer på interimsuppdrag?

Att arbeta som konsult med interimsuppdrag ställer höga krav. Inte bara på utbildning och erfarenhet, utan också på personliga egenskaper. Personer som med kort varsel kommer in och ska leverera resultat till en organisation är ofta framåt, fokuserade och effektiva. Förmågan att snabbt sätta sig in i nya sammanhang är ett måste. I regel har personerna, särskilt på chefsnivå, gedigen erfarenhet från längre anställningar i motsvarande roller.  

Att tillsätta ett interimsuppdrag på chefsnivå är inte okomplicerat och ställer ofta organisationen inför många frågor. Bemanningsföretagen har olika tillvägagångssätt och fokus på att bemanna chefstjänster.

Finance Recruitment har fokuserat på interimsuppdrag på chefsnivå hos kunder som står inför stora förändringar som påverkar organisationen både på kort och lång sikt.  

Meritmind är exempelvis ett företag som arbetar med tonvikt på tester för att hitta personer med rätt kompetens, driv och potential. Här kan du läsa mer om olika tester vid rekrytering och hur de fungerar. 

Eqonomy har specialiserat sig på att hitta och tillsätta affärsorienterade ekonomer med fokus på utveckling och hållbar tillväxt.