Personbedömningar och tester

Personbedömningar och tester

Rekrytering

Att ha rätt person på rätt plats är en viktig förutsättning för framgång i alla organisationer. Det finns en rad olika instrument som man kan ta hjälp av för att på ett systematiskt sätt utvärdera en persons personliga egenskaper för en specifik tjänst. Vi har valt att använda oss av SLG Thomas International, som grundas på högt ställda psykometriska principer, vilket innebär att deras verktyg är både robusta och tillförlitliga. 

Thomas Person Profil Analys (PPA) ger en bra bild av hur människor agerar på arbetet och skapar en högre säkerhet vid rekrytering.

Thomas GIA mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning.

Second opinion

Vill du ha en extern kompletterande bedömning av en kandidats personliga kompetenser? Med en Second Opinion får du ett extra beslutsstöd i din rekrytering. Använder du oss som en kompletterande aktör genomför vi en PPA följt av en djupintervju. Du som kund får sedan en utförlig rapport (både muntlig och skriftlig).

Utveckling

Tillsammans med våra tester (Thomas PPA och Thomas GIA) kan vi identifiera var ni ska fokusera er utvecklingsbudget. Ni får också en större förståelse för var insatser bör göras för att undvika personalomsättning. 

Offertförfrågan

Välkommen att fylla i vår offertförfrågan.

Offertförfrågan (PDF)

Kontakt

HR Bolaget AB
Kolonivägen 60

371 54 Karlskrona

Tel: 0733- 66 59 86

 

Fyll i koden: captcha