Rekrytering

”Låt oss göra hela eller delar av rekryteringsprocessen för att säkerställa rätt person på rätt plats”.

Vi anser att det är du som kund som väljer vad du anser dig behöva, så vi har delat upp våra rekryteringar enligt nedan model:

1A, Rekrytering grund

1B, Rekrytering utökad

1C, Search grund

1D, Search utökad

1E, Second Opinion/Personlighetstester

1F, Referenstagning

1G, Bakgrundskontroll

1H, Sammanställning profil

1I, Hälsokontroller:

  • Nyanställningskontroll
  • Alkohol/Drogtest

 

Förklaring:

1A, Rekrytering grund

Utifrån kravspec annonsera via våra sociala medier, vår hemsida samt ams.se

Gå igenom ansökningar och göra en första gallring samt telefonintervju.

Efter urval utföra intervju på plats hos oss samt presentation till kund.

 

1B, Rekrytering utökad

Tillsammans med kund diskutera vilken profil kund söker och utifrån den framkomna kravspecen annonsera via våra sociala medier, vår hemsida samt ams.se

Gå igenom ansökningar och göra en första gallring samt telefonintervju.

Efter urval utföra intervju på plats hos oss samt en utförlig presentation till kund med utlåtande från HR Bolaget. Medverka vid kundens intervju av kandidat

 

1C, Search grund

Utifrån kravspec söka kandidater via våra nätverk, vår databas samt Linkedin utan annons och ert företagsnamn.

Gå igenom lämpliga kandidater som visat intresse samt utföra telefonintervju.

Efter urval utföra intervju på plats hos oss samt presentation till kund.

 

1D, Search utökad

Tillsammans med kund diskutera vilken profil kund söker och utifrån den framkomna kravspecen söka kandidater via våra nätverk, vår databas samt Linkedin utan annons och ert företagsnamn.

Gå igenom lämpliga kandidater som visat intresse samt utföra telefonintervju.

Efter urval utföra intervju på plats hos oss samt en utförlig presentation till kund med utlåtande från HR Bolaget. Medverka vid kundens intervju av kandidat.

 

1E, Second Opinion/Personlighetstester

Genomgång av kravprofil och befattningsbeskrivning tillsammans med uppdragsgivaren.

HR Bolaget genomför personlighetsanalys via djupintervju och tester med tillhörande

återkopplingsintervju.

Muntlig och skriftlig rapportering från djupintervju och testresultat.

HR Bolaget tillämpar Assessios testverktyg med Ascend. MAPär ett personlighetsformulär som har kapaciteten att både ge en utförlig beskrivning av personligheten och bedöma lämpligheten för vissa roller i arbetslivet generellt eller i en specifik organisation. Testet kan också få fram en djupgående bedömning av testpersonens ledarskapspotential.

Testet baserar sig på den s k Femfaktormodellen, den mest robusta och empiriskt understödda modellen för att beskriva personlighet. Matrigma är ett högkvalitativt arbetspsykologiskt test som mäter generell begåvning i syfte att predicera arbetsprestation. Det ger värdefull information om en persons förmåga att lösa komplexa problem. Centralt för den generella begåvning som mäts med Matrigma är förmågan att finna nya vägar att lösa en arbetsuppgift. När en person inte kan förlita sig på tidigare kunskap och erfarenhet krävs gott omdöme och god kognitiv förmåga för att kunna lösa nya problem, planera och dra logiska slutsatser. Att testa en kandidats problemlösningsförmåga är ett effektivt sätt att kunna förutspå framgång i arbetet.

 

1F, Referenstagning

Utförligt och väl dokumenterad referenstagning där tidigare erfarenhet, nuvarande tjänst, lämplighet mm kontrolleras av en person i ledande befattning  med insyn i kandidatens yrkesroll. Antal referenser bestämms av kunden.

 

1G, Bakgrundskontroll

Bakgrundskontroll består av Utdrag ur belastningsregistret samt UC-kontroll.

 

1H, Sammanställning profil

En utförlig och väl dokumenterad sammanställning utifrån erfarenhet, referensutlåtande samt HR Bolagets bedömning utan kandidat.

 

 

 

 

Offertförfrågan

Välkommen att fylla i vår offertförfrågan.

Offertförfrågan (PDF)

Kontakt

HR Bolaget AB

Huvudkontor
Kolonivägen 60
371 54 Karlskrona

Regionkontor Kalmar
Titanvägen 2
382 46 Nybro

Regionkontor Malmö

Tel: 0733-66 59 86

Mail: info@hrbolaget.com

Fyll i koden: captcha