Varför är arbetsmiljö viktigt?

Arbetsmiljö är en viktig del av företaget. Fysisk arbetsmiljö är ett område som är särskilt viktigt för att säkerställa att anställda har bra förhållanden och att arbetsplatsen är säker och produktiv. Friskvård och arbetsmiljöarbete är några av de viktiga faktorer som kan hjälpa till att förbättra företagets hälsa och öka personalens produktivitet och motivation. I detta inlägg kommer vi att diskutera hur företag kan förbättra sin arbetsmiljö genom en rad konkreta åtgärder.

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är de fysiska, psykiska och sociala aspekter som påverkar hur det är att arbeta på ett företag. Det inkluderar bland annat säkerhet och hygien, miljö och ergonomi, ledningsstruktur, luftföroreningar och buller, och kompetensutveckling. Det är viktigt för att säkerställa att arbetsplatsen är säker och hälsosam för att förhindra stress, skador och sjukdomar.

Exempel på psykiska faktorer

  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Förmåner och personalservice
  • Arbetsmiljöansvar
  • Ledning och struktur
  • Sömn och vila

Exempel på fysiska faktorer

  •  Säkerhet och hygien
  • Miljö och ergonomi
  • Luftföroreningar och buller
  • Klimat
  • Belysning

Förbättra ditt arbetsmiljöarbete

Vill du förbättra ditt arbetsmiljöarbete? Då kan du ta del av hjälpsamma råd som Arbetsmiljöverket har tagit fram, gällande både psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Nedan ger vi några konkreta tips som ett första steg till att förbättra ditt arbetsmiljöarbete. Vi går igenom hur företag kan främja anställdas välbefinnande och produktivitet, minska sjukfrånvaro, förbättra arbetsklimatet och stärka teamarbetet.

Utbildningsprogram

Genom att arrangera utbildningar och kompetensutveckling som hjälper anställda att förstå företagets mål och standarder, ökar man anställdas förståelse för vad som krävs för att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

Förmåner och personalservice

Företag bör försöka erbjuda sina anställda förmåner som hjälper dem att känna sig mer välkomna och uppmuntrar dem att prestera bättre.

Arbetsmiljöansvar

Det är viktigt att företag har tydliga ansvar för arbetsmiljön, så att alla anställda har klart för sig sin roll och vad som förväntas av dem.

Ledning och struktur

Företag måste se till att de har en tydlig ledningsstruktur som följs och upprätthålls, för att säkerställa att anställda är klara över sina roller och mål.

Sömn och vila

För att säkerställa att anställda får tillräcklig sömn och vila mellan arbetstimmarna är det viktigt att företag har ordentliga arbetstider.

Förbättra företagshälsan

Friskvård är ett effektivt sätt att säkerställa att företagets arbetsmiljö är säker och hälsosam. Genom att erbjuda anställda friskvård och hälso- och säkerhetsprogram kan företagen hjälpa till att förbättra deras hälsa och välbefinnande.

Vad säger arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen (AFS) syftar till att skydda anställda genom att förbättra deras arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Den innehåller bestämmelser om att arbetsmiljön ska vara fri från fysiska och psykiska förhållanden som kan innebära en risk för anställdas hälsa. Den anger också att företaget ska följa lagstiftningen när det gäller hälsa och säkerhet samt att anställda måste informeras om arbetsmiljöfrågor.

Psykisk arbetsmiljö som omfattas av AFS inkluderar arbetsbelastning och krav, ledning och struktur, stress och mobbning, samt arbetsorganisation och arbetsfördelning. Det finns också bestämmelser för att skydda anställda mot diskriminering och mobbning.