Vad är företagshälsovård?

Företagshälsovård är ett effektivt verktyg för att stödja och förbättra företagshälsan. Det är ett sätt att stödja de anställda som är avgörande för att upprätthålla en hög produktivitet och motivation och för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos de anställda. Genom att investera i företagshälsovård får företag möjlighet att ta hand om anställda med förebyggande åtgärder och behandlingar som kan minska sjukdomar och långväga sjukhusbesök. Du kan läsa mer om företagshälsovård hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Hur fungerar företagshälsovård?

Företagshälsovård fungerar som en tjänst som är anpassad efter företagets specifika behov. Det kan innebära att företaget tillhandahåller kontroller och rådgivningar till sina anställda för att bevara hälsa och välbefinnande. Det kan också innehålla utbildningar och program som stöder och förbättrar den anställdes produktivitet och motivation. Företagshälsovård kan även ge anställda möjligheter att ta ledigt för att återhämta sig från stress och trötthet.

Få hjälp med förbättrad företagshälsa

För att förbättra företagshälsan och se till att dina anställda håller sig friska och har en hälsosam arbetsmiljö är det viktigt att välja en aktör som kan erbjuda professionell företagshälsovård för företag. Hos Vården.se kan du läsa om olika företag som erbjuder hjälp inom företagshälsovård. På så sätt kan du hitta rätt alternativ anpassad till ditt företags behov. 

3 fördelar med god företagshälsa

Att satsa på en god företagshälsa är ett smart sätt att ta hand om och främja hälsan hos både anställda och ledning. Det är ett bra sätt att få konkreta resultat för att förbättra arbetsmiljön och öka produktiviteten. Här är några av fördelarna med en god företagshälsa:

Uppmuntrar ansvar för egen hälsa

Bra företagshälsa hjälper till att uppmuntra anställda att ta ansvar för sin egen hälsa genom att ge dem tillgång till olika typer av hälsoinformation och resurser.

Förbättra effektiviteten

Genom att ta hand om anställdas hälsa bidrar företagshälsovård till att förbättra arbetsmiljön och öka effektiviteten.

Minskad sjukfrånvaro

Företagshälsovård kan hjälpa till att minska sjukdomar och sjukfrånvaro, vilket är en viktig faktor för företagets prestanda.

Vanliga frågor och svar

Nedan besvarar vi några vanliga frågor och svar rörande företagshälsovård och företagshälsa för att hjälpa dig att förstå dess funktioner och fördelar.

Hur skapar jag en hälsosam arbetsmiljö?

För att skapa en hälsosam arbetsmiljö är det viktigt att välja ett företag som kan tillhandahålla professionell företagshälsovård. Det inkluderar kontroller och rådgivningar för att bevara hälsa och välbefinnande, utbildningar och program som förbättrar produktivitet och motivation samt ledighet för att återhämta sig från stress och trötthet.

Vad kan företagshälsovården hjälpa till med?

Företagshälsovården kan erbjuda företag ett brett utbud av olika tjänster som har som mål att förbättra arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Det kan vara allt från att identifiera och hantera risker och olycksfall på arbetsplatsen, förbättra arbetsmiljön, till att erbjuda råd och stöd om hälsa och hälsorelaterade frågor. Företagshälsovården kan också hjälpa till med att utbilda arbetstagare om hälsosamma livsstilsval och ge råd om hur man kan förbättra fysisk och psykisk hälsa.

Är företagshälsovård avdragsgillt?

Ja, det är möjligt att få avdrag för företagshälsovård. Om du är anställd i ett företag finns det specifika regler för hur mycket du kan få avdrag för. Läs mer hälso- och sjukvård hos Skatteverket.