Organisatorisk och social arbetsmiljö

Att skapa en hälsosam arbetsmiljö är något som alla företag bör sträva efter. En god organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är nödvändig för att säkerställa att anställda känner sig välkomna och uppskattade. Att ha en god arbetsmiljö kan också leda till bättre prestationer, ökat engagemang och lägre sjukfrånvaro. Det finns ett antal olika faktorer som är involverade i att skapa en organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?

Organisatorisk och social arbetsmiljö är en process som handlar om att skapa en arbetsplats som är hälsosam och säker för alla som är involverade. Det handlar om att företag måste se till att de har ett system som stödjer anställdas hälsa och välbefinnande, som att erbjuda bättre arbetsvillkor, tydliga ansvarsfördelningar och god ledning. Det handlar också om att förbättra arbetsmiljön genom att säkerställa att anställda får tillräcklig sömn och vila, samt att alla företag måste följa arbetsmiljölagstiftningen.

Vanliga mål

Organisatorisk och social arbetsmiljö har som mål att förbättra anställdas hälsa, välbefinnande och prestationer på arbetsplatsen. Läs om vanliga syften med organisatorisk och social arbetsmiljö nedan.

 • Skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö
 • Erbjuda bättre arbetsvillkor och tydlig ansvarsfördelning
 • Förbättra arbetsmiljön genom att säkerställa att anställda får tillräckligt med sömn och vila
 • Se till att följa arbetsmiljölagstiftningen
 • Förbättra arbetsmiljön genom att öka anställdas hälsa och välbefinnande
 • Förhindra diskriminering och mobbning
 • Förbättra prestanda, engagemang och sjukfrånvaro

Organisatorisk och social arbetsmiljö - Vägledning

Vägledning inom organisatorisk och social arbetsmiljö hjälper team att identifiera och lösa problem som kan störa arbetsmiljön. Genom att stödja och tillhandahålla vägledning hjälper organisationer att skapa ett arbetsklimat som understödjer produktivitet, innovation och motivation.

Organisatoriska vägledningsmetoder inkluderar att skapa tydliga mål och roller, fastställa uppföljnings- och åtgärdsplaner, implementera riktlinjer för att säkerställa att teamet följer organisationens policys och processer. Sociala vägledningsmetoder innefattar att uppmuntra dialog och samarbete, skapa ett kreativt miljö där team kan diskutera lösningar på problem, skapa förutsättningar för team att ta ansvar för sina handlingar och att uppmuntra öppen kommunikation.

Hur kan man upptäcka obalans på arbetsplatsen?

Som chef är det A och O att vara uppmärksam på indikatorer som tyder på en ohälsosam arbetsmiljö. Det innebär att man måste vara konsekvent närvarande och följaktligen ha möjlighet att snabbt reagera och agera. Det kan innebära att minska arbetsbelastning, ändra prioritering av arbetsuppgifter, variera de arbetsuppgifter som utförs, möjliggöra återhämtning, införa andra arbetsmetoder, öka personalstyrkan eller förse operatörerna med ytterligare kunskaper. Det är också viktigt att tekniken som används är utformad och anpassad för att matcha det arbete som ska utföras.

Förebyggande åtgärder:

 1. Tillhandahåll nyckeltal och rapporter som övervakar hälsa, välbefinnande och prestanda hos anställda. 
 2. Se till att anställda får så mycket information som möjligt om företagets stödjande strukturer inom hälsa, välbefinnande och arbetsmiljö. 
 3. Uppmuntra anställda att ta rast, ta pauser och få tillräckligt med sömn. 
 4. Anordna kreativa och avkopplande aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön. 
 5. Skapa ett icke-diskriminerande arbetsklimat där alla ska känna sig respekterade. 
 6. Ge anställda tillgång till öppen kommunikation, stöd och mentorprogram. 
 7. Ordna regelbundna hälsoundersökningar för att identifiera eventuella problem.