Friskvård företag

Friskvård för företag syftar till att förbättra och hålla hälsan hos anställda. Det kan inkludera fysisk aktivitet, rökstopp, hälsosam kost, mental träning och avslappning. Syftet är att höja anställdas livskvalitet, öka produktivitet och minska sjukfrånvaro. Friskvård är ofta en del av ett företags hälso- och säkerhetsprogram och kan också bidra till att förbättra arbetsklimatet och företagskulturen.

Vad innebär friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag innebär att företaget får en skattereduktion som kan erbjudas till anställda för att täcka kostnaderna för friskvårdsaktiviteter. Företaget kan erbjuda upp till 5 000 kronor per år och anställd för att täcka kostnader för träning, hälso- och sjukvård, massage, yoga, utbildningar m.m. Bidraget är skattebefriat och kan hjälpa anställda att investera i sin hälsa och välbefinnande. Läs mer om friskvårdsbidrag hos Skatteverket.

Hur kan man införa friskvård och hälsa på arbetsplatsen?

Företaget bör göra en uppskattning av sina anställdas behov av friskvård och hälsa. Det kan inkludera olika fysiska aktiviteter som motion, yoga eller dans, kost- och matvanor, stresshantering, rökstopp eller sömnförbättring. Genom att regelbundet få feedback från anställda och ange nya mål kan företaget justera sitt program för att bättre anpassa det till anställdas behov.

5 fördelar med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats

Att erbjuda friskvård och hälsa på arbetsplatsen har många fördelar. Företag kan öka anställdas välbefinnande, produktivitet och motivation genom att erbjuda förmåner som gratis gymkort eller möjlighet att träna under arbetstid. Genom att skapa en hälsofrämjande arbetsplats kan företag även minska sjukfrånvaro, förbättra arbetsklimatet och anställdas välbefinnande. Det kan även bidra till att förbättra företagskulturen och stärka teamarbetet.

  • Ökar anställdas välbefinnande
  • Ökar produktivitet och motivation
  • Minskar sjukfrånvaro
  • Förbättrar arbetsklimatet
  • Förbättrar företagskulturen och stärker teamarbetet