HR on Demand

HR on Demand Specialistlösningar

”Andra kallar det outsorcing, vi kallar det för HR on Demand!”

Vill du ägna dig åt kärnverksamheten och samtidigt vara säker på att nå resultat så är On Demand rätt upplägg för dig. Vi har olika lösningar beroende på behov och vi skräddarsyr våra erbjudanden så att det passar dig som kund.

HR 0n Demand Specialistlösningar:

 • HR Specialist
 • Interim Management
 • On Demand Funktionslösning

Offertförfrågan

Välkommen att fylla i vår offertförfrågan.

Offertförfrågan (PDF)

HR-specialist:

Många företag har behov av kompetent HR personal men saknar resurser för att anställa. Vi på HR Bolaget har mångårig erfarenhet av HR inom många olika branscher, vi ser dessutom till att hålla vår kompetens aktuell och fräsch. Fokusera på tillväxt och lönsamhet, vi tar hand om resten! När du använder oss som din HR-avdelning får du en ansvarig HR Konsult hos oss men ett helt företags kompetens. Dessutom får du tillgång till vår CV-databas och annonsmöjligheter genom våra kanaler. Vi arbetar på timme och garanterar att det ger resultat för din organisation.

När är HR-specialist en bra lösning för dig?

 • HR-befattning – vi hjälper dig att fylla en HR befattning på kort varsel eller som avlastning vid pågående rekrytering.
 • Bemanningsstrategier - vi hjälper dig med att utarbeta hållbara strategier för personalförsörjningen hos er. Vi kartlägger utgångsläget och arbetar utifrån er beläggningsgrad, att ha rätt man på rätt plats, extern hjälp vid rekrytering eller som second opinion mm.
 • Kompetensinventering - vi hjälper dig med att bygga upp rutiner för att kartlägga och följa upp vilka kompetenser som finns i ditt företag.
 • Affärsutveckling - vi hjälper dig att utveckla din affärsverksamhet på strategisk, organisatorisk och individuell nivå.
 • Rekryteringsstrategier
  Förutom att vi kan hjälpa dig med enstaka rekryteringar eller volymrekryteringar så kan vi på HR Bolaget även hjälpa dig med att ta ett funktionsansvar för din rekryteringsprocess.
  – vi ansvarar för exempelvis en volymrekrytering eller en säsongsrekrytering.
  – vi ansvarar för en eller flera delar av er rekryteringsverksamhet, såsom personalplanering, rekryteringsstrategier, kandidatattraktion, urval, testverktyg, intervjuer, förhandling kring anställningsvillkor, nyanställningsrutiner samt strategier för att behålla personalen.
  – vi ansvarar för hela er rekryteringsverksamhet via On Demand över ett antal år.
 • Avgångsintervjuer
Vi utför även avgångsintervjuer då medarbetare slutar. Som utomstående konsult intervjuar vi de medarbetare som slutar och ger dig som arbetsgivare feedback. Vår erfarenhet säger att det är bra att ta tillvara på den information som en avgångsintervju kan ge.

Interim management:

Att ha rätt person på rätt plats är nyckeln till framgång hos alla företag. Interim Management innebär att du på anlitar en expert och/eller chef genom oss istället för att själv anställa. Interimslösningar innebär att du med kort varsel, under en flexibel tidslängd anlitar en professionell och operativ person med lång erfarenhet från liknande tjänster.Vi har ett omfattande nätverk av mycket erfarna konsulter som på kort varsel kan gå in i en ledande roll som interimschef och/eller specialist hos dig som kund. Dessa konsulter har mångårig erfarenhet av ledande positioner och av att snabbt leverera resultat. De har fattat ett aktivt beslut att agera fristående agenter och ta de uppdrag som intresserar och triggar. Våra konsulter är vana att ta ansvar och få saker och ting gjorda från första stund.

När är Interim Management en bra lösning?

 • Behov att fylla chefsbefattning med kort varsel.
 • Avlastning vid pågående rekrytering.
 • Förändringsprojekt, när man vill förändra den interna kulturen i organisationen.
 • Outplacement – vi hjälper till med allt från strategier och upplägg till att genomföra åtgärder då det finns en övertalighet hos er.
 • Vid expansion, fusion, börsintroduktion eller förvärv.
 • Vid implementering av nya system.
 • Om man vill lösa en problembild på projektbasis.
 • Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång.
 • Hög arbetsbelastning.

On Demand funktionslösningar:

Med våra specialistlösningar levererar och hanterar vi personal för en specifik funktion eller tjänst. Vi arbetsleder vår egen personal och ansvarar för processer och kvalitet. Vi tar över en avdelnings funktion och verkar i enlighet med era riktlinjer, krav och mål. Där tjänsteinköpen idag görs från flera leverantörer har vi möjligheten att komplettera den interna kompetensen med våra specialister/konsulter.

Varför On Demand funktionslösningar?

 • Avlasta företagets och organisationens kärnverksamhet.
 • Vinsten för dig som kund är framför allt ökad effektivitet och flexibilitet samt minskade kostnader.
 • Säkerställande av leverans, mål och effektivitet.

Kontakt

HR Bolaget AB

Huvudkontor
Östra Prinsgatan 13
371 31 Karlskrona

Regionkontor Kalmar
Titanvägen 2
382 46 Nybro

Regionkontor Malmö
Adelgatan 5
211 22 Malmö

Tel: 0733- 66 59 86

Mail: info@hrbolaget.com

Fyll i koden: captcha