Våra tjänster

HR Bolaget är din affärspartner både som kund, konsult och anställd. Vi erbjuder våra tjänster inom traditionell rekrytering, HR och bemanning samt företagshälsa som en del i ert kontinuerliga arbete med personalvård och som en självklar del i rekryteringsprocessen.

 

                                                HR tjänster         Rekrytering           Bemanning

Vår process

processen-webb-2

Samma process gäller alla våra tjänsteutbud.