Vad måste jag göra som chef?

Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer!

Vi på HR Bolaget har gjort en Att-göra-lista som talar om vad du som chef/arbetsgivare har för lagstadgade skyldigheter för din organisation. Vi har även listat vad du bör göra som chef och arbetsgivare. När vi med dig som är chef går igenom de punkter som finns uppsatta i Att-göra-listan kan vi enkelt säkerställa att ert grundläggande personalarbete är gjort. Listan är uppdelad i olika områden med ett par punkter under varje område. Vissa av punkterna är tilldelade en lagsymbol och betyder då att den aktivitet som är kopplad till punkten är reglerad enligt lag. Detta hjälper dig veta vad du måste göra och därmed också börja med. Med hjälp av den här inventeringen har vi skapat en bra grund som vi lätt kan bygga vidare på och du som chef vet att du har gjort det som du enligt lag är skyldig att göra och förhoppningsvis mer.