Chefs guide

Att vara chef är både spännande och lärorikt. Men tänk på att det inte bara är en titel - dina medarbetare förväntar sig mycket av dig i din roll. Det är bara att gå tillbaka till sig själv – vad förväntar du dig av dig chef eller hur har du uppfattat och trivts med olika chefer genom din karriär? Ha respekt för att dina medarbetare förväntar sig att du ska hjälpa till att lösa alla problem, även de som inte är ditt fel! Och mer därtill…

Du som jobbar med chefsansvar får säkert ta del av ditt företags interna– och externa utbildningar för att kunna axla rollen bättre utrustad. Men var noga med att det inte bara är du som chef som ska utbildas – din personal behöver också förstå ditt chefskap och varför du gör som du gör. Se till att dela med dig av det du har lärt dig och uppmuntra till dialog och feedback från dina medarbetare.

För att få en bra tillvaro i din yrkesroll som chef så behöver du vara öppen för nya lärdomar och vara medveten om vad arbetet innebär. Du kan komma att behöva både råd och stöd för att kunna hantera din roll på ett bra sätt. Även om du är ordentligt förberedd och välutbildad så är sannolikheten stor att du kommer att ställas inför nya och oväntade situationer. Se till att skaffa dig en bra mentor – det behöver inte vara någon som verkar i samma bransch men någon som är väl insatt i din roll och ditt ansvar, någon du kan ringa närsom och bolla framgång och problem med! Tänk på att det inte är meningen att du ska kunna allt! PG Gyllenhammar kunde inte bygga en Volvo men han kunde leda företaget. Med det sagt så finns det alltid de som kan vissa saker bättre än du – se till att få hjälp av proffs där du behöver den.

Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.

Vi har samlat lite tips och råd för dig som Chef som vi hoppas du kan ha nytta av och länkar till fördjupad läsning.

Chefsrollen

Chefen är en förebild som sätter exempel för alla chefer inom organisationen. Han eller hon bottnar i och är tydlig med sina värderingar. Chefen har ett stort engagemang. Han eller hon förstår vad chefsrollen kräver och agerar i rollen.
Läs mer på "chef.se"

Företagskultur

Varje organisation, vare sig det gäller en förvaltning, förening eller ett vinstdrivande bolag, har en företagskultur. Denna kultur återspeglar klimatet i organisationen och blir därmed en viktig faktor för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Rätt använt så kan företagets kultur vara ett effektivt verktyg för att hålla samman och styra verksamheten. Att utveckla organisationens kultur, värderingar och synsätt är en viktig nyckel till framgång och tillväxt.

Kompetensutveckla

De anställda är ett företags viktigaste resurs. I många fall är det människan och dennes kompetens som blir avgörande i konkurrensen med andra verksamheter. Ledningsgruppen bör även identifiera vilka kompetenskrav som ska ställas på ledarna ur företagets perspektiv. Det är därför viktigt att ha en övergripande strategi för kompetensförsörjning. 

Sjukdom och rehabilitering

Det finns många olika lagar och regler som rör sjukfrånvaro och rehabilitering i arbetslivet. Dessa bör du som arbetsgivare noggrant följa då en del av lagarna och föreskrifterna är förknippade med straffansvar. De viktigaste föreskrifterna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Förändra

Alla företag måste kontinuerligt genomgå förändringar för att överleva, nå sina affärsmål och för att anpassa sig till omvärlden. Som chef finns det dock viktiga faktorer att tänka på för att få ett positivt klimat i organisationen. Det är också reglerat i lagstiftningen, vilket inflytande olika aktörer har.

Fatta beslut

En bra chef är beslutsmässig, har modet att fatta beslut, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Han eller hon är flexibel utan att tappa målet och stämmer av sina beslut mot förändringar i omvärlden. Chefen har förmåga att skilja på när det krävs snabba beslut och när något måste beredas längre. Han eller hon tar in flera aspekter, men klarar också att hålla sin linje även om den blir ifrågasatt.
Läs mer på "chef.se"

Leda ditt team

En bra chef attraherar talanger. Han eller hon bygger team, tar hänsyn till mångfald och tar in personer som kompletterar sig själv, såväl som varandra, snarare än spegelbilder av sig själv. En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare. Den framgångsrikt rekryterande chefen tänker längre än till sitt eget nätverk. Detta gäller såväl ledningsgrupp som det större teamet.
Läs mer på "chef.se"

Led dig själv

En bra chef vågar vara sig själv. Det innebär också att visa sig mänsklig och tillåta sig att misslyckas ibland. Han eller hon ser en poäng med att vara synlig bland medarbetarna och klarar av att vara öppen och omtänksam, utan att behöva bli privat.
Läs mer på "chef.se"

Nå ditt resultat

Hur ser organisationens resultat ut och hur mycket av det kan härledas till chefens ledarskap? En bra chef är målinriktad. Skapar resultat, på kort och lång sikt. Tappar inte fokus. Ser till styrelsens, ägarens och arbetsgivarens bästa.
Läs mer på "chef.se"

Kontakt

HR Bolaget AB

Huvudkontor
Östra Prinsgatan 13
371 31 Karlskrona

Regionkontor Kalmar
Titanvägen 2
382 46 Nybro

Regionkontor Malmö
Adelgatan 5
211 22 Malmö

Tel: 0733- 66 59 86

Mail: info@hrbolaget.com

Fyll i koden: captcha