Stöd vid varsel/uppsägning

Stöd vid varsel/uppsägning

Att säga upp personal kan vara ett nödvändigt ont. Följderna av att trampa snett i regelverket kring uppsägning kan dock vara svåra. Det kan innebära mer svåra samtal än nödvändigt och en dålig relation med den uppsagda, som kan leda till ekonomiska påföljder för företaget. Låt oss hjälpa dig genom processen, där vi involverar vår företagshälsa – Care Competence, vår hälsopartner.

Vi coachar och ger stöd ibland annat:

  • kring lagar, regler, förhandlingar och tillvägagångssätt.
  • vid analys av risker och konsekvenser av omorganisationen.
  • Vid skriftliga varsel
  • Muntliga och skriftliga uppsägningar
  • Rättsliga prövningar
  • Svåra samtal