Nyheter

Senaste nyheterna

 • Låt oss utföra vad du som chef måste göra!

  VI på HR Bolaget kan göra jobbet åt dig för att säkerställa att ert grundläggande personalarbete är gjort. Vi har identifierat ett antal punkter under varje område. Vissa av punkterna är tilldelade en lagsymbol § och betyder då att den aktivitet som är kopplad till punkten är reglerad enligt lag. …
 • Nytt år betyder ofta att nya lagar och regler införs

  Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer! Ändringar i diskrimineringslagen 1 januari 2017 började de nya reg­lerna om aktiva åtgärder och lönekartläggning i diskrimineringslagen att gälla. Aktiva åtgärder innebär krav på arbetsgivaren att arbeta proaktivt för att förebygga diskriminering …
 • Diskriminering

  Diskrimineringslagen uppdateras och nya regler med högre krav på arbetet med aktiva åtgärder börjar gälla 1 januari 2017. Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer! Diskrimineringslagen finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla på arbetsmarknaden, en …
 • Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

  Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer! Ledningen ansvarar för att göra en årlig genomgång av verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet är dels att lyfta fram de förbättringar som måste göras i arbetsmiljöarbetet, dels att skapa underlag för nya …
 • Vad måste jag göra som chef?

  Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer! Vi på HR Bolaget har gjort en Att-göra-lista som talar om vad du som chef/arbetsgivare har för lagstadgade skyldigheter för din organisation. Vi har även listat vad du bör göra som …