Lönekartläggning

Du får hjälp av konsulter med lång erfarenhet av att arbeta med lönekartläggningar, inom både offentlig och privat sektor. Vi erbjuder ett unikt och kvalitetssäkrat stöd i arbetet med lönekartläggningar enligt diskrimineringslagens krav. Du sparar tid och lever upp till diskrimineringslagens krav med hjälp av vår metodik och systematik i kartläggningen som du inte kan få utan specialiststöd.

Detta ingår:

  • Konsultstöd i hela eller delar av lönekartläggningen
  • Utbildning, rådgivning och handledning
  •  Vår kostnadsfria tekniska support
  •  Redovisning och skriftlig handlingsplan