Diskriminering

Diskrimineringslagen uppdateras och nya regler med högre krav på arbetet med aktiva åtgärder börjar gälla 1 januari 2017. Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer!

Diskrimineringslagen finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla på arbetsmarknaden, en arbetsmarknad som idag kännetecknas av mångfald. Arbetet mot diskriminering handlar om att arbeta för mångfald och inkludering. Om att ha ett arbetsliv och arbetsplatser där personer bedöms utifrån sin kompetens och att alla behandlas med respekt samt ges lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.