Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer!

Ledningen ansvarar för att göra en årlig genomgång av verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet är dels att lyfta fram de förbättringar som måste göras i arbetsmiljöarbetet, dels att skapa underlag för nya mål och handlingsplaner.