ANGÅENDE CORONAVIRUS (COVID-19)

På grund av det rådande läget med Corona-viruset följer vi de nationella riktlinjerna för att säkerställa vår personals hälsa.

Riktlinjerna bygger på de rekommendationer som finns i dagsläget från svenska myndigheter. Vi hänvisar till https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ för att få den senaste informationen.

För våra konsulter

Då våra konsulter dagligen befinner sig ute hos våra kunder så hänvisar vi till kundföretagets riktlinjer och förhållningsregler. Vet du inte vad som gäller så kontakta din närmaste kontaktperson för att få ta del av deras information.

Nedan gäller oavsett om du jobbar som konsult eller är internt anställd:

· Stanna hemma om du är sjuk

· Undvik kontakt med sjuka människor

· Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder. Var noga och ta av smycken.

· Använd handsprit vid resor och andra tillfällen då det inte finns tillgång till tvål och vatten.

· Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk

Kontakta oss på info@hrbolaget.com om du har frågor som rör Corona.